Over Landenportal.nl linkpartners adverterencopyrightdisclaimer & cookies contact 

U bent hier: Landenportal.nl / informatie / schoolvakanties

Kies hierboven je bestemming
Regel uw reis:
auto huren
handige sites (tip)
hotels
huisje huren
kamperen
last minutes
reisorganisaties

reis- en annuleringsverzekering
schoolvakanties
speciale reizen

stedenreizen
visum regelen
vliegtickets

wintersport
winterzon
zomervakantie

data schoolvakanties:
schooljaar 2014-2015
schooljaar 2015-2016

meer schoolvakanties?
alles over schoolvakanties
leerplicht informatie
schoolvakanties in Europa

Landenportal Startpagina

De allerbeste links over diverse onderwerpen vind je op de Landenportal Startpagina.
De links zijn ingedeeld per land of onderwerp, met duidelijke rubrieken per pagina.

Vaststellen data schoolvakanties
De ministeries van OCW, LNV en EZ en vertegenwoordigers van de koepelorganisaties uit het onderwijsveld en vertegenwoordigers van de toeristensector zijn betrokken bij de vakantiespreiding in Nederland. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de regeling vakantiespreiding voor telkens drie jaar definitief en voor de drie jaar daarna voorlopig vast. Elke drie jaar, of zoveel vaker als nodig, wordt de regeling voor de Nederlandse schoolvakanties geëvalueerd.

Zijn alle schoolvakanties vastgesteld?
Nee, de minister van OCW stelt de data voor de zomervakanties, meivakanties en kerstvakanties vast. De herfstvakantie en voorjaarsvakantie (krokusvakantie) mogen de scholen zelf vaststellen. Hiervoor hoeft geen goedkeuring of toestemming van de minister te worden gevraagd. De minister geeft wel een advies over de data van deze kleine vakanties. Die adviesdata zijn zo gekozen, dat scholen zo veel mogelijk steeds na zeven of acht weken les een week vakantie geven. Verder zijn de adviesdata alleen voor de herfst- en de krokusvakantie niet per regio gelijk. De adviesdata voor de mei- en de kerstvakantie verschillen niet per regio. Daardoor valt de wintervakantie voor iedere school en regio hetzelfde. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over de vaststelling van de vakantiedata in de school (ouders kunnen dus meer doen dan alleen ernaar informeren). De vakantiedata gelden voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. De scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs bepalen zelf de vakanties.

Waarom is vakantiespreiding ingevoerd?
V
oor de vakantiespreiding is Nederland verdeeld in drie regio's, nl. noord, midden en zuid. De vakantiespreiding is vanwege een aantal redenen ingevoerd. Zoals de spreiding van verkeer en ter voorkoming van "overbelasting" van onder andere recreatieparken en campings. Bovendien is er bewust gekozen voor een overlappende periode, waardoor mensen (families) uit verschillende regio's toch de mogelijkheid hebben om samen op (zomer)vakantie te gaan.
Hierbij worden de regio's Noord en Zuid bij de herfst- en voorjaarsvakantie nooit gecombineerd. Dat wordt gedaan omdat de nadelen van vakanties op verschillende tijden het meest gevoeld worden in de buurt van de grenzen tussen de desbetreffende regio's. Als de regio's Noord en Zuid zouden worden gecombineerd tegenover de regio Midden, dan zouden er twee regiogrenzen door het land getrokken worden. Hierdoor ondervinden meer mensen dan nu nadeel van de verschillen in vakantiedata. Om mensen in de regio's Noord en Zuid ook de gelegenheid te geven gezamenlijk vakantie te vieren zijn de kerstvakantie en de meivakantie niet gespreid. En uiteraard is er ook in de zomervakantie overlap tussen de drie regio's.
Bij de besluitvorming zijn, naast het Ministerie van OCW ook andere organisaties betrokken, waaronder brancheorganisaties, recreatieparken, milieugroeperingen en de horeca.

Mag je je kind buiten de vakanties om mee op vakantie nemen?
In principe zijn ouders van schoolgaande kinderen verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij het hoofd van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan.

Nieuwe regelgeving rondom schoolvakanties
Vanaf 1 augustus 2013 geldt er een nieuwe schoolvakantieregeling. Het voortgezet onderwijs heeft nu ook zes weken zomervakantie, net als het basisonderwijs. De meivakantie en kerstvakantie is voortaan landelijk vastgelegd.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ga naar de beginpagina van Landenportal.nl